Home

Stichting Bree is het samenwerkingsverband van tien (sport)verenigingen uit Maasbree. De stichting is ontstaan uit het traject “Vereniging van de toekomst” dat i.s.m. het Huis voor de Sport in 2008 is opgezet. Tien bloeiende verenigingen met uiteenlopende activiteiten en een geheel eigen identiteit. Wat ons bindt: onze passie voor sport, bewegen en betrokkenheid bij de gemeenschap in Maasbree.

De stichting behartigt sinds maart 2010 de gezamenlijke belangen van de aangesloten verenigingen in de kern van Maasbree. Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid wordt een actieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en sociale binding in Maasbree o.a. door de organisatie van verenigingoverstijgende activiteiten en de realisatie van gezamenlijke projecten.

Daarvoor wordt actief samenwerking gezocht met onderwijs, kinderopvang, gemeente, maatschappelijke partners en aanbieders op het gebied van sport en gezondheid.